අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.

උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ අනුශාසකත්වය පරිදි ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සංවිධානය කල 72 වන අභිමානවත් නිදහස් දින සැමරුම සියළුම ජාතීන් හා ආගම් නියෝජනය වන පරිධි ඉතා සාර්ථකව සමරන ලැදි. කොහොඹිලිවෙල සහ වාරියපොල වත්ත ග්‍රාම නිලධාරී වසම් කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් මෙම උත්සව පැවැති අතර ආරාධිත දේශනය ප්‍රවීන දේශක ඩී.එන්.එම්.ආරච්චිගේ මහතා විසින් සිදු කරන ලදි.

84129167 174227447322115 4850344496228990976 o   83861580 174223877322472 7872521066105536512 o
 83882285 174239853987541 5301291808628670464 o  83662858 174225677322292 8821898860759613440 o
Scroll To Top