எமது இலட்சியம்​

சே​வை பெறுநர்களின் முன்னேற்றம் மூலம் சிறப்படையும் வரை.

எமது குறிக்கோள்

அரசாங்க கொள்கைகளுக்கினங்க சேவைகளை வழங்குதல் , வளங்களின் தொடர்பிணைப்புகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பங்களிப்புடனான திட்டமிடப்பட்ட பயனுடைய அபிவிருத்திச் செயன்முறையொன்றின் மூலம் பிரதேச வாழ்மக்களின் வாழ்வினை மேலோங்கச் செய்தல்.

How to reach Ukuwela - Divisional Secretariat?

To reach Ukuwela-divisional secretariat, firstly one should reach Ukuwela town which in-turn can be reached:

  • By traveling via Kandy – Wattegma - Matale route (bus No.636), and then by traveling just 100m southward from Ukuwela town on Ukuwela - Kalalpitiya road.
  • By traveling via Kandy – Matale A9 main road and then getting down on either Elwala junction or Kalapitiya junction: from one of these junctions, one should travel about 2Km to reach Ukuwela-divisional secretariat.

Historical and Geographical background of Ukuwela

Ukuwela ( Sinhala:උකුවෙල, Tamil:உக்குவளை ) is a small town in Sri Lanka. It is located within Matale District, Central Province. It is located on the Wattegama-Matale (B462) road, about 5.5 kilometres (3.4 mi) from Matale. The railway station is located in the town. The population of the town, according to the 2012 census, was 2,170. Ukuwela is located in the mountainous and thickly forested interior of the island and overlooked by Knuckles Mountain Range. The town is situated 383 metres (1,257 ft) above sea level.

Ukuwela is a town with a significant rainfall. Even in the driest month there is a lot of rain. The climate here is classified as Af by the Köppen-Geiger system. The average annual rainfall is 1892 mm. The wet season has a rainfall peak around September, the dry season is around the month of February.

In Ukuwela, the average annual temperature is 25.2 °C. March is warmest with an average temperature of 31.8 °C at noon. February is coldest with an average temperature of 19 °C at night. Ukuwela has no distinct temperature seasons, the temperature is relatively constant during the year. The temperatures at night are cooler than during daytime. March is on average the month with most sunshine. Ukuwela has a humid (> 0.65 p/pet) climate.

Role performed at DS

Name From To
Edward Weerasinghe 1972-06-01 1975-12-31
H.M.P. Wickramarathne 1976-01-01 1976-12-31
J. Weerawardhana 1977-01-01 1977-08-11
Waranan Mapitigama 1977-08-12 1983-12-31
W.A.B.R. Gunarathne 1984-01-01 1989-05-31
T.G.U.B. Thambugala 1989-06-01 1992-08-02
R.M. Chandrasekara 1992-02-13 1992-08-02
R.K.G. Gunawaradane 1992-08-03 1992-08-18
P.A.G. Jayawardhana 1992-08-19 1995-01-01
G.H. Jayaweera 1995-01-02 2006-02-02
P.A.S.H. Boralassa 2006-02-03 2008-09-07
K.G. Upali Ranawaka 2008-09-08 2010-07-25
L.A. Sujatha Wijesinghe 2010-07-26 2011-04-26
E.W.N.A Egodawela 2011-05-20  2019-
S.N.K Serasinghe 2019-10-01  

News & Events

17
மார்2020
72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම

72 වන නිදහස් දින සැමරුම.උකුවෙල ප්‍රාදේශීය ශාසනාරක්ෂක...

Scroll To Top